dijous, 2 d’octubre de 2014

Hi han tres sectors productius: primari, secundari i terciari.

  • El sector primari inclou les activitats relacionades amb l'agricultura, la ramaderia, la pesca, la caça i els boscs. Són característiques generals d'aquestes activitats: la vinculació amb la natura 
  • El sector secundari aplega les activitats extractives o mineres, la producció d'energia i la indústria i la construcció. 
  • El sector terciari, anomenat també de serveis o residual, inclou el conjunt d'activitats econòmiques, no directament productives en el sentit de crear béns de consum o de producció, destinades a possibilitar o facilitar la satisfacció de necessitats humanes. Així, el sector de serveis o terciari comporta l'activitat econòmica que té per finalitat la distribució de productes, tant pel que fa al transport com a la comercialització i organització dels mercats. És, doncs, una activitat que genera valor afegit al producte distribuït, ja que hi incorpora un treball humà, bé que no sigui directament productiu.

Rius d'Espanya