dilluns, 5 de novembre de 2012

Els rius

http://www.edu365.com/infantil/monperunforat/riu/riu.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riu
http://blocs.xtec.cat/ciclesuperiorandreucastells/
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/geoespan/jclic/geoespan.jclic.zip&lang=ca&title=Geografia+d%27Espanya
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/index.htm# el cicle de l'aigua
http://www.ub.edu/ecologiaimediambient/4_5_cicle_aigua.htm el cicle de l'aigua
http://www.xtec.cat/~egimeno3/projecte/cicle.htm el cicle de l'aigua

Els tres sectors econòmics


Què és l'economia?

Els éssers humans sempre han fet moltes activitats per satisfer les seves necessitats més bàsiques, com l'obtenció d'aliments, la confecció de vestits, la fabricació d'estris o l'intercanvi de productes. D'això en diemeconomia o activitats de treball.

Activitats econòmiques

Anomenem treball a qualsevol de les feines que fem les persones.
El conjunt de gent que treballa i guanya diners pel treball que fa s'anomenapoblació activa.

Els estudiants, la gent gran jubilada i les persones que fan la feina de casa seva no es consideren població activa perquè no obtenen diners per la seva tasca, encara que sovint treballen de valent.

Hi ha gent que vol treballar però durant un temps no troba feina. Són els aturats. Els aturats i aturades també pertanyen a la població activa.

Hi ha moltes menes de feines, però totes es poden classificar en tres sectors:


 

  • Sector primariPertanyen en aquest sector les persones que, amb el seu treball, obtenen productes directament de la natura: llaurador, ramader, llenyataire...
    El sector primari inclou les activitats relacionades amb l'agricultura, la ramaderia, la pesca, la caça i els boscs. Són característiques generals d'aquestes activitats: la vinculació amb la natura 

 

  • Sector secundari. Totes les persones que treballen en la transformació d'elements de la natura i els converteixen en productes de consum pertanyen al sector secundari: artesans, treballadors i treballadores de les fàbriques...
  • El sector secundari aplega les activitats extractives o mineres, la producció d'energia i la indústria i la construcció. 

 

  • Sector terciari. Pertanyen en aquest sector les persones que, amb la seva feina, fan algun servei a altres persones: transportistes, botiguers, metges, mestres...
  • El sector terciari, anomenat també de serveis, inclou activitats econòmiques, no directament productives destinades a  facilitar la satisfacció de necessitats humanes. Així, el sector terciari comporta l'activitat econòmica que té per finalitat la distribució de productes, tant pel que fa al transport com a la comercialització i organització dels mercats. 

Informació extreta de: Logo

Informació sobre el sector primari

Els sectors econòmics